istimlâk


istimlâk
(A.)
[ کﻼﻤﺘﺱا ]
kamulaştırma.
♦ istimlâk edilmek kamulaştırılmak.
♦ istimlâk etmek kamulaştırmak.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • istimlak — is., ki, Ar. istimlāk Kamulaştırma Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller istimlak etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İSTİMLAK — İcraî karar alma salâhiyetini hâiz bir amme hükmî şahıs (Vilâyet, Belediye v.s.) tarafından bir malın, halkın faydası için karşılığı verilip alınarak umumun istifadesine arzedilmesi. * Mülk satın almak. * Mülk sahibi olmak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • istimlak — kamulaştırma; Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, bedelin peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmazın tamamına veya bir kısmına kanunda gösterilen yöntemlere göre kamu yararına el koyması …   Hukuk Sözlüğü

  • istimlak etmek — kamulaştırmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kamulaştırma — is. 1) Kamulaştırmak işi, istimlak 2) Devletleştirme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kamulaştırmak — i, huk. 1) Taşınmaz bir malı sahibinden satın alarak kamuya mal etmek, kamu yararına almak, istimlak etmek 2) Devletleştirmek, özelleştirmek karşıtı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İSTİ'MAR — Bir yeri imar etmek. Bir yerin mâmurluğunu istemek. * Müstemleke yapmak, sömürgeleştirmek. İstimlak etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kamulaştırma — Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda ve karşılığını (bedelini) peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunda gösterilen usullere göre mülk edinmesi;… …   Hukuk Sözlüğü